ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Tầm nhìn, sứ mạng
23/06/2016

Tầm nhìn, sứ mạng Khoa Công nghệ Hóa học

Tầm nhìn

Trở thành một trung tâm nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ Hóa học của Việt Nam, ngang tầm các trường Đại học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á theo định hướng ứng dụng.

Sứ mạng

Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đầy đủ kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện được công tác vận hành, quản lý quy trình sản xuất, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ Hóa học và kỹ thuật Hóa phân tích.

Đơn vị liên kết