ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
HỘI THẢO QUỐC TẾ HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG 2022, CAA-FCE-2022
16/05/2022

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HỘI THẢO QUỐC TẾ HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG 2022

                                                                                                Tp. HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO SỐ 1

KÍNH GỬI: CÁC NHÀ KHOA HỌC, QÚI THẦY, CÔ, CÁC BẠN SINH VIÊN, HỌC VIÊN  SAU ĐẠI HỌC

Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM  tổ chức Hội thảo “ Hóa học và ứng dụng 2022”.

 1. MỤC TIÊU CỦA HỘI THẢO

            Hội thảo Hóa học ứng dụng ngành hóa năm 2022 tổng kết thành tựu NCKH, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong năm 2021 Khoa Công nghệ Hóa học đã đạt được: Công bố quốc tế trong lĩnh vực Hóa học (Chemistry) xếp hạng 5 ở việt Nam và 713 thế giới (Scimago), ngành Công nghệ Hóa học xếp hạng 3 sao (QS rating), đồng thời định hướng công bố quốc tế tốt hơn trong năm 2023, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng trong và ngoài nước, đồng thời quy tụ các nhà khoa học là các đối tác trong và ngoài nước của Khoa, Doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Hóa học và công nghệ Hóa học để nâng cao năng lực công bố sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong bối cảnh thách thức của cách mạng 4.0 và kỹ nguyên số. Hội thảo cũng là dịp để các nhà Khoa học, doanh nghiệp, Sinh viên và học viên SĐH trao đổi, chia sẻ thành quả, kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, phát triển sản phẩm, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ và số hóa trong nghiên cứu khoa học và giải pháp công nghệ.

 1. NỘI DUNG CỦA HỘI THẢO
 • Nanomaterials, Polymer nano, Nanopolymers, Nanocomposites, and Microplastics in the environment.
 • Materials for energy and advanced application.
 • Environmental chemical engineering, Chemical reaction engineering.
 • Organic synthesis and medicinal chemistry.
 • Gasification/pyrolysis for biomass-to-energy and energy recovery from waste streams.
 • Photolysis/photocatalysis and electrochemical and photo-assisted electrochemical methods.
 • Adsorption; Advanced oxidation processes.
 • Development and validation of testing methods.
 • Computational chemistry, modeling, docking simulation, machine learning and deep learning.
 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Nhà khoa học trong ngoài nước là đối tác của Khoa, Nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên, học viên cao học, NCS và  các Doanh nghiệp.

 1. THÔNG TIN CHI TIẾT

 4.1. Thời gian: Hội thảo 14 đến 16/07/2022:

 • 14/07: Tiểu ban sinh viên;
 • 15/07/2022: Phiên chính hội thảo quốc tế;
 • 16/07/2022: Tiểu ban sinh viên.

4.2. Địa điểm: Hội trường A.7; Phòng NC số 3 và Phòng NC số 1.

 1. Thể lệ gửi bài và tham dự

Nội dung bài tóm tắt từ 250-300 từ bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo địa chỉ: HỘI THẢO QUỐC TẾ HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG NĂM 2022 (office.com), hạn cuối cùng nộp báo cáo tóm tắt, ngày 20/06/2022.

Sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp K14 và học viên cao học bắt buộc nộp tóm tắt tham dự hội thảo

Bài tóm tắt của sinh viên có chất lượng được chon báo cáo oral tại hội thảo bằng ngôn ngữ tiếng Anh sẽ được 10 điểm khóa luận TN và không phải báo cáo ở phiên tiểu ban sinh viên.     

Sinh viên nộp báo cáo poster tại địa chỉ: NỘP POSTER HỘI THẢO QUỐC TẾ HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG NĂM 2022 (office.com), hạn cuối cùng nộp báo cáo poster 07/07/2022. Điểm poster được cộng tối đa 1 điểm.

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

 1. TS Lê Văn Tán, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM
 2. TS Nguyễn Văn Cường, Trưởng Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM.
 3. TS Trần Nguyễn Minh Ân, Phó trưởng Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM
 4. Trần Ngọc Thắng, Thư ký.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HỘI THẢO

 1. TS Lê Văn Tán, Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM
 2. TS Nguyễn Văn Cường, Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM
 3. TS Trần Nguyễn Minh Ân, Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM
 4. Dr. Chanatip Samart, Thammasat University, Thailand
 5. Dr. Haibo ZHANG, Huazhong University of Science and Technology, China
 6. Dr.Ognjen Milianic, University of Houston, USA
 7. Dr. Yong-Ill Lee, Changwon National University, South Korea
 8. Dr. Bui The Huy, Changwon National University, South Korea
 9. Dr. Mohd Roslee Othman, Universiti Sains Malaysia, Malaysia
 10. Dr. Sumaiya Bt Zainal Abidin@ Murad, College of Engineering, University Malaysia Pahang, Malaysia
 11. Dr. Olga Evgenevna Lebedeva, Institute of Pharmacy, Chemistry and Biology, Belgorod National Research University, Russia.
 12. Võ Thế Kỳ, Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM.
 13. Đoàn Văn Đạt, Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM.
 14. Cao Xuân Thắng, Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM
 15. Tải về và Xem

 
Đơn vị liên kết