ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Link nộp Poster và Báo cáo tóm tắt cho Hội thảo “Hóa học và Ứng dụng ngành Hóa – Năm 2023”
19/04/2023

Kính mời Quý Thầy, Cô; các em sinh viên đang làm Đồ án, Khóa luận, đề tài NCKH; các bạn học viên Cao học, Nghiên cứu sinh gửi bài tham gia hội thảo “Hóa học và Ứng dụng ngành Hóa – năm 2023” của Khoa Công nghệ Hóa học.

Thông báo số 1 của Hội thảo: Xem tại đây

Link nộp: BÁO CÁO TÓM TẮT 

Link nộp:  POSTER HỘI THẢO 

Trân trọng!

Ban tổ chức

Đơn vị liên kết