TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
HỘI THẢO “HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG NGÀNH HÓA – NĂM 2023”
13/04/2023

     

Tải về và Xem

     

            Kính mời Quí Thầy, Cô các em sinh viên đang làm Đồ án, Khóa luận, đề tài NCKH, các bạn học viên Cao học, NCS gửi bài tham gia hội thảo Khoa học Hóa học ứng dụng năm 2023 của Khoa Công nghệ Hóa học. Chi tiết xem file đính kèm.

Link nộp: BÁO CÁO TÓM TẮT 

Link nộp:  POSTER HỘI THẢO 

Trân trọng!

Ban tổ chức

 

 
Đơn vị liên kết