ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Tuyển Sĩ Quan dự bị dành cho nam sinh viên khoa Hóa, năm 2023
17/05/2023

Nhà trường thông báo tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo Sĩ Quan dự bị năm 2023, vui lòng xem chi tiết tại Thông báo đính kèm

  • Áp dụng: sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp trong năm 2023 của khoa Công nghệ Hóa học
  • Số lượng: 3 chính thức, 2 dự phòng; tổng cộng 5 người
  • Thời gian đào tạo: 4 tháng từ 9/2023 – 12/2023
  • Quyền lợi: Được miễn Nghĩa vụ quân sự và nhiều chế độ, quyền lợi khác đã được nêu trong thông báo đính kèm
  • Thời gian đăng ký: Bước 1: Đăng ký vào link của khoa trước ngày 10/6/2023; Bước 2: Khoa phát phiếu lý lịch để SV điền thông tin và nộp lại trước 20/6/2023
  • Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển chọn:
  1. Nam sinh viên có lý lịch rõ ràng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.
  2. Tốt nghiệp đại học trong năm 2023 và những năm trở về trước (ưu tiên những sinh viên có kết quả tốt nghiệp đạt loại khá trở lên), chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của Quân đội.
  3. Tuổi đời không quá 30 tuổi và không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc miễn gọi nhập ngũ trong thời bình.
  4. Sức khỏe theo quy định tuyển chọn sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Phiếu khám sức khỏe theo mẫu Quy định tại Thông tư Liên tịch số 16/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế).

Bước 1: Đăng ký tại đây trước ngày 10/6/2023: Nhấp để vào đường dẫn

Bước 2: Khoa phát phiếu lý lịch để SV điền thông tin và nộp lại trước 20/6/2023

Tải về và Xem

 

 
Đơn vị liên kết