TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Buổi giới thiệu, định hướng chuyên ngành cho ĐH khóa 16
27/08/2021

Căn cứ theo kế hoạch công tác của Khoa Công nghệ Hóa học, tiến độ đào tạo, đề xuất của
Trưởng bộ môn và dự kiến các lớp chuyên ngành, Khoa Công nghệ Hóa học lập kế hoạch tổ
chức định hướng, giới thiệu và phân chuyên ngành Khóa 16 (niên khóa 2020 – 2024) trong năm
học 2021 – 2022 như sau:


Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự
– Thời gian: 19h00 ngày 27/08/2021 (thứ sáu)
– Hình thức: online trên phần mềm ZOOM với ID: 926 4779 7407; Passcode: 131894
– Thành phần tham dự:
o Lãnh đạo khoa
o Trưởng bộ môn
o Giáo viên chủ nhiệm các lớp khóa 16
o Toàn bộ sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 16

Chương trình định hướng

– 18:30 đến 19:00: Ổn định tổ chức, hướng dẫn sinh viên, văn nghệ đầu giờ.
– 19:00 đến 20:00: Giới thiệu về chương trình đào tạo, môn học và chuyên ngành
– 20:00 đến 20:15: Hướng dẫn cách đăng ký và thống kê hết quả đăng ký.
– 20:15 đến 20:30: Giải đáp thắc mắc và trả lời câu hỏi của sinh viên, kết luận, hướng
dẫn thủ tục phân chuyên ngành

Đơn vị liên kết