TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hoá học và Hoá phân tích
22/09/2021

Lúc 13h00 ngày 10/09/2021, Khoa Công Nghệ Hoá Học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hoá học và Hoá phân tích cho các học viên:

  1. HV: Trà Phương Trinh, CHHO9B- Đề tài: Tổng hợp vật liệu nanocomposite GrO@MIL-101(Cr) và khảo sát khả năng hấp phụ chất màu hữu cơ.
  1. HV: Võ Thị Kim Hoa, CHHOPT8B – Đề tài: Nghiên cứu tách chiết cao actiso có hỗ trợ enzym và thẩm định phương pháp phân tích đồng thời cynarin và acid chlorogenic từ lá cây actiso.

Hội đồng đánh giá LV: 

  1. PGS.TS. Nguyễn Văn Cường
  2. PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân
  3. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tuấn
  4. PGS.TS. Ngô Văn Tứ
  5. TS. Cao Xuân Thắng
  6. TS. Đoàn Văn Đạt
  7. TS. Trần Thị Thanh Thuý. 

Các học viên trình bày tốt phần báo cáo của mình, các phản biện và các thành viên hội đồng đặt ra những câu hỏi chuyên môn và góp ý để học viên chỉnh sửa hoàn thiện luận văn. Hai học viên đều đã có công bố khoa học uy tín từ nội dung luận văn thạc sĩ. Hội đồng đã kết luận và chúc mừng 02 học viên đã bảo vệ thành công luận văn của mình.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ LV:

 

 

Đơn vị liên kết