TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Hội đồng bảo vệ Luận án cấp chuyên môn Khoa CNHH, 25/05/2023, 14 giờ, phòng NC3.
23/05/2023

Kính gửi: Giảng viên, học viên SĐH Khoa Công nghệ Hóa học.

Khoa Công nghệ Hóa học tổ chức buổi trình bày luận văn cấp chuyên môn của NCS. Hồ Văn Minh Hải là học viên đầu tiên của Khoa Công nghệ Hóa học. Khoa Công nghệ Hóa học kính mời Thầy, Cô quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ của Hội đồng, ngày 25/05/2023 lúc 14 giờ 00 tại Phòng NC số 3- Đại học Công nghiệp TP. HCM 

Trân trọng kính mời 

GV phụ trách sau đại học 

 

PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân

 

 
Đơn vị liên kết