ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp CS của TS. Cao Xuân Thắng
30/07/2021

Chiều ngày, 30/07/2021, lúc 14 giờ, Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở của chủ nhiệm TS. Cao Xuân Thắng– GV Khoa Công nghệ hóa học thông qua hình thức trực tuyến, đề tài: “Tổng hợp vật liệu hấp phụ khung cơ- kim (MOFs) trên nền polymer ứng dụng tách loại hợp chất màu trong nước thải”.

Thành phần HĐ 1. PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân – CT; Phản biện: PGS.TS. Mai Đình Trị & TS. Nguyễn Đăng Khoa ; Ủy viên: TS. Đoàn Văn Đạt & Thư ký- TS. Phạm Thị Hồng Phượng.  Hội đồng đã nghe chủ nhiệm trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu và sản phẩm đạt được: 01 bài SCIE, Q2 trên tạp chí Chem Selects. Đề tài nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm chất màu trong nước thải của ngành dệt-nhuộm dựa trên vật liệu hấp phụ khung cơ- kim (MOFs) trên nền polymer. Các thành viên HĐ đã trao đổi và đặt ra các vấn đề liên quan đến hướng NC và thông qua kết quả đánh giá tốt. TS. Cao Xuân Thắng là GV trẻ có nhiều công bố trong nước và quốc tế. Tốt nghiệp thạc sĩ tại đại học Bách khoa TP. HCM và tiếp tục học Tiến sĩ tại đại học Pukyong- Hàn quốc, hiện nay TS. Thắng đang là cán bộ giảng dạy tại Khoa Công nghệ hóa học- Đại học Công nghiệp TP.HCM.   

Một số hình ảnh buổi nghiêm thu trực tuyến:

Các thành viên HĐ ở buổi nghiệm thu

Trình bày đề tài của CNĐT. TS. Cao Xuân Thắng

 

 

 

 

 
Đơn vị liên kết