ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Kế hoạch hội thảo cấp Khoa Công nghệ Hóa học, từ tháng 03-05/2022.
25/03/2022

Kính gửi: Quí Thầy Cô; Học viên NCS, cao học và Sinh viên của Khoa Công nghệ Hóa học.

Khoa Công nghệ Hóa học sẽ tổ chức các buổi hội thảo chuyên môn trong và ngoài nước, kết hợp với GS nước ngoài tổ chức các hội thảo chuyên sâu về NCKH và giảng dạy hiệu quả các môn học theo kế hoạch từ 03-05/2022. 

Trân trọng Kính mời Quí Thầy, Cô, Học viên NCS, CH và Sinh viên của Khoa tham dự. 

Trân  trọng!

Thay mặt Ban lãnh đạo 

Phó Khoa 

 

PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân 

Tải về và Xem

 
Đơn vị liên kết