TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Báo cáo hội thảo phương pháp giảng dạy Thí nghiệm chuyên ngành- Bộ môn Công nghệ HHVL
07/08/2021

Kính gửi:  Quí Thầy, Cô 

Kế hoạch Hội thảo chuyên môn về phương pháp giảng dạy:

Bộ môn Công nghệ Hóa học, sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề giảng dạy Thí nghiệm chuyên ngành  nhằm cải thiện  hiệu  quả của phương pháo giảng dạy lấy người học làm trung tâm và thu hút sinh viên và giảng viên tham gia giảng dạy. 

Thời gian: Thứ 6, ngày  27/08/2021, lúc 14 giờ; Hình thức MS Team: Team code: w7c6zmo

Nội dung chuyên đề: 

  1. Thí nghiệm Kỹ thuật xanh-Hữu cơ- TS Nguyễn Thị Nhật Thắng
  2. Thí nghiệm Kỹ thuật xanh-Hữu cơ- TS. Võ Thành Công 

Trân trọng kính mời Thầy, Cô trong Khoa quan tâm tham dự

Kết quả hội thảo:

Thành phần tham dự: LĐK: Trần Nguyễn Minh Ân; Chủ nhiệm bộ môn: Phạm Thị Hồng Phượng và Giảng viên:  Trần Thảo Quỳnh Ngân, Trương Kim Ngân, Lê Trọng Thành, Võ Thành Công, Hồ Văn Tài, Khưu Châu Quang, Trần Thị Thanh Nhã, Trần Thị Lan Anh, Trần Ngọc Thắng, Nguyễn Quốc Thắng, Phạm Văn Phước, Nguyễn Văn Sơn, Phạm Huỳnh Thái Sơn, Nguyễn Thị Liễu, Đỗ Quí Diễm, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phạm Hoàng Ái Lệ và Trần Thị Hồng.

Hội thảo đã nghe báo cáo triển khai công tác giảng dạy thí nghiệm học phần Kỹ thuật xanh của cô TS. Nguyễn Thị Nhật Thắng báo cáo trong đó chú trọng triển khai thực hành chú trọng đến khía cạnh tương tác online, làm việc nhóm, viết báo cáo nhóm và đặt biệt chú trong đến việc sử dụng hệ thống học trực tuyến LMS của IUH. TS. Võ Thành Công chú trọng đến phương pháp học tập viết dự án, PBL. Một số vấn đề cần hoàn thiện trước khi giảng dạy giảng viên cần báo cáo với TBM. Nhiều ý kiến của giảng viên thảo luận góp ý  về mật phương pháp tổ chức giảng dạy chú trọng đề nghị đánh giá phân loại được kết quả thực hành của sinh viên. 

Một số hình ảnh từ hội thảo:

Thành phần tham dự:

Báo cáo chuyên đề 1 

Báo cáo chyên đề 2

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết