ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
HỘI THẢO GÓP Ý CHUYÊN MÔN CHO HỌC VIÊN CAO HỌC HÓA PHÂN TÍCH VÀ CNHH
20/07/2021

Chiều ngày, 20 tháng 07 năm 2021, Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ Hóa học đã tổ chức hội thảo góp ý chuyên môn cho 02 Học viên  cao học CT Hóa phân tích và 01 học viên  CT Kỹ thuật Hóa học, trước khi bảo vệ chính thức vào tuần lễ sau đó thông qua  hình thức tham dự  trực tuyến. 

Thành phần tham dự:

  1. PGS.TS. Nguyễn Văn Cường- Trưởng Khoa
  2. PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân- Phó trưởng khoa
  3. TS. Nguyễn Quốc Thắng-Chủ nhiệm bộ môn chuyên ngành
  4. TS. Cao Xuân Thắng- GV phụ trách SĐH, Thư ký
  5. TS. Phạm Thị Hồng Phượng
  6. TS. Trần Thị Thanh Thuý-GV

Học viên báo cáo chuyên môn:

  1. Trần Thanh Phong- Học viên CHHOPT7A
  2. Lê Thị Thảo Uyên- Học viên CHHOPT7B
  3. Nguyễn Hiền Đức- Học viên CHHO8A

Cùng các GV trong khác trong Khoa CNHH và HV cao học ngành hoá phân tích. Học viên trình bày báo cáo luận văn thạc sĩ và các thầy cô, học viên khác đặt câu hỏi, góp ý: Học viên Trần Thanh Phong, lớp CHHOPT7A, đề tài: “Xác định chì trong nước bằng phương pháp phổ nguyên tử sử dụng kỹ thuật chiết điểm đám mây (CPE) với vật liệu TiO2/Mn3O4/Fe3O4 nanocomposite”, GVHD: TS. Trần Thị Thanh Thuý. Các vấn đề trao đổi: giản đồ đo diện tích riêng bề mặt BET, các thành phần nano cấu thành composite, những ưu điểm của loại vật liệu tổng hợp so với các vật liệu hấp phụ khác, chỉ tiêu Pb trong mẫu nước phân tích, độ chính xác và độ tin tưởng của kết quả; Học viên Lê Thị Thảo Uyên, lớp CHHOPT7B; Đề tài:”Tổng hợp phức giữa 2- (( 7-bromo-8-chloro-10-(3-chloropropyl)-10h-phenothiazin-3-yl)methylene)hydrazinecarbo thioamide với ion kim loại nặng và ứng dụng trong phân tích- GVHD: PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân. Các vấn đề trao đổi: phổ hấp thu của phức trong 2 trường hợp tạo phức với chì và thuỷ ngân, ảnh hưởng của các ion lạ trong dung dịch, khảo sát tỉ lệ tối ưu bằng phương pháp JOB, phương pháp tỉ lệ mol, phần mềm Argus Lab, kết quả 1H NMR; Học viên Nguyễn Hiền Đức, CHHO8A; Đề tài:”Nghiên cứu trích ly màu tự nhiên từ vỏ, bã cà phê ứng dụng trong công nghệ nhuộm vải tơ tằm”- GVHD: TS. Phạm Thị Hồng Phượng. Các vấn đề trao đổi: Dịch chiết lỏng vậy đo XRD như thế nào, tại sao mẫu hữu cơ lại có độ tinh thể, độ lệch màu tiêu chuẩn nào để đánh giá, quá trình chiết có thấp hơn sử dụng thuốc khác để nhuộm vải tơ tằm; Đề tài liên quan trích ly và nhuộm, đều xác định thông số tối ưu: bảng kế hoạch thực nghiệm và phương pháp xác định yếu tố tối ưu, trong phần kết quả, chỉ mới đề cập sự ảnh hưởng của các biến, sự tương tác giữa các biến có được đánh giá chưa. Các học viên trình bày tốt phần báo cáo của mình, tuy nhiên cần có những chỉnh sửa cần thiết theo ý kiến đóng góp của các thầy cô và các học viên khác. Các đề tài học viên được thông qua, đề nghị chỉnh sửa để báo cáo chính thức ở Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ tiếp theo.

Một số hình ảnh từ hội thảo.

Tải về và Xem

 

 
Đơn vị liên kết