ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Hội thảo chuyên môn của BM cơ sở -Khoa Công nghệ Hóa học, 14g 12/08/2021, Online.
04/08/2021

Kính mời:

Giảng viên BMCS và GV của Khoa CNHH quan tâm;

Sinh viên Khoa Công nghệ Hóa học tham gia đầy đủ.

Chủ đề hội nghị/ hội thảo: Hội thảo nghiên cứu khoa học: vật liệu nano ứng dụng phát hiện vi khuẩn và xử lý môi trường

Thời gian: 2 giờ chiều ngày 12/08/2021; Hình thức online: Zoom meeting: id: 97207722754, password: 360789

Chương trình:

  1. Nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc lõi, lõi/vỏ đến khả năng phát quang của các hạt nano phát quang dựa trên nguyên tố Zn được định hướng ứng dụng phát hiện vi khuẩn E.coli O 157: H7 và S.aureus kháng methicillin (MRSA)– GV. Bùi Thị Diễm
  2. Strategies for Enhancing Photocatalytic Performance – Văn Thanh Khuê.

Nôi dung hội thảo

Thành phần tham dự: 32 giảng viên và 29 sinh viên; Báo cáo 1 của ThS.NCS. Bùi Thị Diễm đã trình bày tiêu đề: Nghiên cứu ảnh hưởng cấu trúc lõi, lõi/vỏ đến khả năng phát quang của các hạt nano phát quang dựa trên nguyên tố Zn được định hướng ứng dụng phát hiện vi khuẩn E.coli O 157: H7 và S.aureus kháng methicillin (MRSA) thu hút sự quan tâm của giảng viên, sinh viên, học viên  cao học, nhiều câu hỏi được đặt ra được giải đáp thắc mắc, báo cáo được đánh giá hay về ý tưởng và phương pháp.  Báo cáo 2 của TS. Văn Thanh Khuê đã trình bày một báo cáo tổng quan về  chiến lược tổng hợp vật liệu để nâng cao hiệu quả xúc tác của vật liệu quang hóa.  Báo cáo nhận được nhiều sự quan tâm và đề xuất của GV làm thế nào để tiếp tục các công bố có hiệu quả cao về vật liệu này và kết nối với các đồng nghiệp trong và ngoài trường để có thế nghiên cứu tiêu đề hiệu quả hơn trong lĩnh vực này.   

Một số hình ảnh tại hội thảo:

 

 
Đơn vị liên kết