TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Chương trình hội thảo quốc tế năm 2020 chính thức của Khoa Công nghệ Hóa học, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
08/07/2020

Kính gửi: Quí Thầy-Cô, Các nhà khoa học trong nước, quốc tế, Các doanh nghiệp và các em sinh viên. 

Khoa Công nghệ Hóa học trân trọng thông báo chương trình hội thảo hóa học ứng dụng năm 2020 và kết nối doanh nghiệp sẽ diễn ra trong ngày 24/07/2020. Kính mời Quí Thầy, Cô, Các nhà khoa học, Các nhà doanh nghiệp, sinh viên khóa 1 sắp tốt nghiệp và các em sinh viên quan tâm tham dự và báo cáo tại hội thảo. Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các nhà doanh nghiệp, các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên đã đóng góp cho Hội thảo khoa học quốc tế-2020 của khoa Công nghệ Hóa học thành công tốt đẹp. 

Trân trọng

TS. Trần Nguyễn Minh Ân

 

Phó khoa Công nghệ Hóa học

Tải về và Xem

 

Đơn vị liên kết