ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Chương trình Hội thảo quốc tế Hóa học ứng dụng ngành Hóa, 14-15/07/2022.
30/06/2022

Kính gửi: Quí Thầy, Cô, Các nhà Khoa học và  các bạn Học viên sau đại học và các em sinh viên Khoa CNHH.

Chương trình hội thảo Quốc tế “Hóa học ứng dụng ngành Hóa” năm 2022 của Khoa Công nghệ Hóa học: 

  • Thời gian: 14-15/07/2022. 
  • Địa điểm: Hội trường A.7, Phòng NC số 3 và Phòng giảng viên.

Kính mời Quí Thầy, Cô, các nhà Khoa học, các bạn học viên cao học, và các em sinh viên tham dự, báo cáo để  hội thảo thành công của hội thảo. 

Trân trọng kính mới 

TM. Ban tổ chức

 

PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân

Tải về và Xem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đơn vị liên kết