TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Bảo vệ luận văn thạc sĩ
20/07/2021

Kính gửiCÁC HỌC VIÊN CAO HỌC  NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH VÀ KỸ THUẬT HÓA HỌC

Thông báo buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích và Kỹ thuật Hóa học 

Khoa CNHH sẽ tổ chức buổi bảo vệ  luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hoá Phân Tích và Kỹ thuật Hóa học  cho 03 HV cao học:

  1. HV: Trần Thanh Phong, CHHOPT7A
  2. HV: Lê Thị Thảo Uyên, CHHOPT7B
  3. HV: Nguyễn Hiền Đức, CHHO8A

Thời gian: 13 giờ, ngày 27/07/2021

Hình thức: online qua zoom

Trân trọng !

Đơn vị liên kết