ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hoá phân tích và Kỹ thuật hoá học
30/07/2021

Lúc 13h00 ngày 27/07/2021 Khoa Công Nghệ Hoá Học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành hoá phân tích và kỹ thuật hoá học cho các học viên, hình thức trực tuyến cho 3 học viên cao học CHHOPT7A-B và CHHO8A: 1.HV: Trần Thanh Phong- CHHOPT7A-Đề tài: Xác định chì trong nước bằng phương pháp phổ nguyên tử sử dụng kỹ thuật chiết điểm đám mây (CPE) với vật liệu TiO2/Mn3O4/Fe3O4 nanocomposite; HV: Lê Thị Thảo Uyên-CHHOPT7B- Đề tài: Tổng hợp phức giữa 2- (( 7-bromo-8-chloro-10-(3-chloropropyl )-10h-phenothiazin-3-yl)methylene) hydrazinecarbothioamide với ion kim loại nặng và ứng dụng trong phân tích; HV: Nguyễn Hiền Đức-CHHO8A-Đề tài: Nghiên cứu trích ly màu tự nhiên từ vỏ, bã cà phê ứng dụng trong công nghệ nhuộm vải tơ tằm.

Thành phần hội đồng:

  1. GS.TS. Lê Văn Tán
  2. PGS.TS. Nguyễn Văn Cường
  3. TS. Cao Xuân Thắng
  4. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tuấn
  5. PGS.TS. Trần Hoàng Phương
  6. PGS.TS. Mai Đình Trị
  7. PGS.TS. Lê Thị Kim Phụng

Các học viên trình bày tốt phần báo cáo của mình, các phản biện và các thành viên hội đồng đặt ra những câu hỏi chuyên môn và góp ý để học viên chỉnh sửa hoàn thiện luận văn. Hội đồng đã kết luận và chúc mừng 03 học viên đã bảo vệ thành công luận văn của mình.

Một số hình ảnh từ buổi bảo vệ LV:

 
Đơn vị liên kết