TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Bảo vệ đề cương NCS Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Hóa học của Khoa Công nghệ Hóa học
29/06/2021

Kính gửi: Quý Thầy, Cô và các bạn học viên cao học

Sáng ngày 24/06/2021, Hội đồng bảo vệ đề cương luận án Tiến Sĩ ngành Kỹ thuật Hóa học Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành đánh giá đề cương trình độ tiến sĩ cho 02 Nghiên cứu sinh thuộc Khoa Công nghệ Hóa học, hình thức bảo vệ trực tuyến. Thành phần Hội đồng khoa học gồm có:

  1. GS.TS. Lê Văn Tán – Chủ tịch HĐ
  2. PGS.TS. Trần Văn Mẫn
  3. TS. Nguyễn Thành Danh
  4. TS. Võ Thế Kỳ
  5. TS. Cao Xuân Thắng

NCS 01: Phạm Hoàng Ái Lệ, giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học – Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Đề tài  Tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của vật liệu khung hữu cơ kim loại trên cơ sở Bismuth” do PGS.TS. Nguyễn Văn Cường là cán bộ hướng dẫn chính.

NCS 02: Hồ Văn Minh Hải, giảng viên Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Huế. Đề tài “ Tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của vật liệu nanocomposit oxit sắt cấu trúc trật tự|” do PGS.TS. Nguyễn Văn CườngGS.TS. Đinh Quang Khiếu đồng hướng dẫn.

Hội đồng đã nghe các NCS trình bày báo cáo, góp ý và đặt câu hỏi cho NCS. Các NCS đều có kiến thức chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học tốt đã trả lời tất cả các vấn đề đặt ra của HĐ xét duyệt. Chủ tịch HĐ và các thành viên HĐ đã tán thành và thống nhất 100% thông qua đề cương cho 02 NCS. Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM đang diễn biến rất phức tạp, các NCS đã không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành bảo vệ đề cương dưới sự góp ý chuyên môn tâm huyết, chân thành đến từ các thành viên HĐ là các cán bộ giảng viên công tác tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu. Thay mặt Khoa Công nghệ hóa học, PGS.TS. Nguyễn Văn Cường – Trưởng Khoa Công nghệ Hóa học, đã cảm ơn các thành viên HĐ đã dành thời gian quý báu đóng góp, chia sẻ chuyên môn cho các NCS cũng như CTĐT tiến sĩ, thạc sĩ của Khoa Công nghệ Hóa học và Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Hội động bảo vệ đề cương NCS trực tuyến, CBHD và học viên

 

Đề tài của NCS, Phạm Hoàng Ái Lệ, giảng viên Khoa CNHH, Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh  

Đề tài của NCS, Hồ Văn Minh Hải, giảng viên Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Huế.

Đơn vị liên kết