TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Báo cáo khoa học và hợp tác quốc tế của Ognjen Miljanic – University of Houston, USA
13/12/2019

Chiều ngày 12/12/2019, GS Ognjen Miljanic đã đến Khoa Công nghệ Hóa học, Đại học Công nghiệp Tp.HCM, báo cáo hướng nghiên cứu mới với tiêu đề: Novel Aromatics as Precursors to Porous Molecular Crytals. Thành phần tham dự: Giáo sư Ognjen Michigan- Khoa Hóa học Đại học  Houston Hoa kỳ, Giảng viên Đại học Bách Khoa-Tp.HCM, Giảng viên và học viên cao học của Khoa Công nghệ hóa học. GS Ognjen Miljanic hiện nay là GS Khoa Hóa học Đại học Houston- Hoa Kỳ, nhận nhiều tài trợ nghiên cứu từ quốc gia và trường, là editor của tạp chí khoa học vật liệu. Ông còn là thành viên của hiệp hội hóa học hoàng gia Hoa kỳ. Giáo sư đang tìm các học viên cao học và tiến sĩ có thành tích học tập Đại học, Thạc sĩ tốt và có tiếng Anh TOEFL cao để cho học bổng học tại Hoa kỳ. Các bạn học viên cao học, sinh viên tốt nghiệp quan tâm có thể liên hệ GS trên website bên dưới. Lãnh đạo khoa Công nghệ Hóa học sẽ xây dựng kế hoạch hoạch hội thảo khoa học 2020, mời GS  và 01 GS đạt giải Nobel Hóa học đến báo cáo tại hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Công nghệ Hóa học xây dựng, trưởng thành và phát triển. Xây dựng chương trình 2 năm tại FCE-IUH và 2 năm tại University of Houston để các bạn sinh viên sang học và có 2 bằng Đại học.

web: https://www.uh.edu/nsm/chemistry/people/faculty/Miljanic/

Đơn vị liên kết