TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo seminar chuyên môn cho chương trình Thạc sĩ Hoá Phân Tích
16/07/2021

Kính gửiCÁC HỌC VIÊN CAO HỌC  NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH 

Thông báo seminar chuyên môn cho chương trình Thạc sĩ Hoá Phân Tích

Khoa CNHH sẽ tổ chức buổi seminar ngành Hoá Phân Tích với phần trình bày báo cáo chính của 03 HV cao học:

  1. HV: Trần Thanh Phong, CHHOPT7A
  2. HV: Lê Thị Thảo Uyên, CHHOPT7B
  3. HV: Nguyễn Hiền Đức, CHHO8A

Thời gian: 13h30 ngày 20/07/2021

Hình thức: online qua zoom (ID: 922 1124 3278, passcode: 421962)

Thành phần: GVHD của 03 HV nói trên.

Tất cả các học viên ngành Hoá Phân Tích (bắt buộc); và các Thầy/Cô khác quan tâm.

Trân trọng !

Đơn vị liên kết