ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
THÔNG BÁO SỐ 6: CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUỐC TẾ CỦA KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC-IUH , NGÀY 24/07/2020
07/05/2020

Kính gửi: Các nhà Khoa học quốc tế, trong nước, Giảng viên, Sinh viên, cựu sinh viên và Doanh nghiệp.

Khoa Công nghệ Hóa học thông báo mới nhất về Hội thảo hóa học ứng dụng năm 2020 diễn ra trong ngày: 24/07/2020.

  • Hội thảo Hóa học  ứng dụng: Buổi sáng phiên toàn thể hội trường E.4: 5 báo cáo của các giáo sư nước ngoài từ Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc và Hàn quốc. Buổi chiều các phiên tiểu ban gồm: 2 tiểu ban của các giảng viên khách mời, giảng viên và sinh viên IUH được chọn lựa: 12 báo cáo/ 2 tiểu ban (E.3.2 và NC.3) và báo cáo Poster. Tiểu ban doanh nghiệp (E.4), workshop: Nhà văn Hóa sinh viên.
  • Địa điểm: Hội trường E.4, E.3.2, Phòng NC.03 và Nhà văn hóa sinh viên IUH.

Khoa Công nghệ Hóa học trân trọng kính mời các nhà Khoa học, Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học(FCE)-IUH, Giảng viên các trường Đại học, các Nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu, Cựu sinh viên, Học viên cao học, Kỹ thuật viên và Các nhà quản lý doanh nghiệp  tham gia để hội thảo năm 2020 thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

 

 

 

 
Đơn vị liên kết