ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo số 2- Hội thảo quốc tế lần thứ 4- Khoa Công nghê Hóa học
06/03/2020

Kính gửi: Các nhà khoa học, doanh nghiệp, cựu sinh viên, học viên cao học và các em sinh viên

Hội thảo khoa học quốc tế  của FCE lần thứ 4 của Khoa Công nghệ Hóa học sẽ tổ chức trong tháng 08/2020, dự kiến ngày: 05-07/08/2020. Ban tổ chức xin trân trọng xin lỗi vì sự bất tiện này và Qúi vị xin xem thông báo chi tiết kế hoạch bên dưới.

Trân trọng !

call_for_conference_2020 poster

Tải về và Xem

 

 
Đơn vị liên kết