TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo khóa đào tạo ngắn hạn ISO 17025:2017
06/05/2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức khoá đào tạo ngắn hạn ISO/IEC 17025:2017

——————————

Nhằm mục đích giới thiệu về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và thực hành được các yêu cầu cơ bản trong hệ thống quản lý chất lượng trong Phòng thí nghiệm, Khoa Công nghệ Hoá học liên kết với Công ty Vietlabs Technology J.S.C tổ chức khoá đào tạo ngắn hạn ISO/IEC 17025:2017 cho sinh viên.

Nội dung chương trình:

  • Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng Phòng Thí Nghiệm ISO/IEC 17025:2017
  • Các yêu cầu về kỹ thuật
  • Cách thức xây dựng hệ thống văn bản
  • Áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng của Phòng thí nghiệm
  • Duy trì và cải tiến hệ thống

Thời gian 2 ngày: 18 và 19/05/2023

Địa điểm; Tại trường ĐHCN TP.HCM

Số lượng sinh viên tham dự: 60 sinh viên (Ưu tiên SV năm 3 và 4)

Báo cáo viên: nhân sự Công ty cổ phần công nghệ VietLabs

Kinh phí: Miễn học phí đào tạo đối với sinh viên Khoa CNHH.

Link đăng ký:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18sbn1GUdXUa_IIiiFR4PRjJdvXDxe4JwExz2wVIlO6k/edit?usp=sharing

 
Đơn vị liên kết