ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Seminar về năng lượng sinh học và xúc tác của Đại học Thammasat Thái Lan, 21/02/2022, 12 giờ 30
19/02/2022

Kính mời: Lãnh đạo khoa, Giảng viên, Học viên cao học & NCS Khoa Công nghệ Hóa học

Kính mời lãnh đạo khoa, Giảng viên và học viên cao học của Khoa Công nghệ Hóa học tham dự hội thảo khoa học: “ Năng lượng sinh học và xúc tác của Đại học Thammasat tổ chức với báo cáo  do GS.T. Maiyalagan trình bày.

  • Thời gian: Ngày 21/02/2022, 12 giờ 30 giờ Bangkok (12 giờ 30, giờ Hà Nội).
  • Hình thức: Zoom meeting, Meeting ID: 982 8731 7175 Passcode: 242669

Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 
Đơn vị liên kết