TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Hội nghị Hóa học ứng dụng của Khoa Công nghệ Hóa học và báo cáo Khóa luận tốt nghiệp 2021
04/03/2021

 

 KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

                             HỘI THẢO HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG 2021

                                                                                                Tp. HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2021

 THÔNG BÁO SỐ 1

 KÍNH GỬI: QÚI THẦY, CÔ, HỌC VIÊN CAO HỌC-NCS, VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA

Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Tp HCM  tổ chức Hội thảo “ HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG 2021 cùng với Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021, dự kiến ngày 21/05/2021.

 1. MỤC TIÊU CỦA HỘI THẢO

            Quy tụ các nhà khoa học, học viên cao học-NCS, sinh viên, chuyên gia trong lĩnh vực hóa học, khoa học vật liệu và công nghệ Hóa học, để công bố các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học phục vụ nhu cầu thực tế xã hội. Đây cũng là dịp để các nhà Khoa học, doanh nghiệp và sinh viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, phát triển sản phẩm, đổi mới sáng tạo, quản lý doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp và trường Đại học trong thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0.  Hội thảo Khoa học của Khoa Công nghệ Hóa học năm nay được tổ chức rộng lớn qui tụ với nhiều nhà khoa học trẻ là các bạn sinh viên của Đại học Công nghiệp TP.HCM, học viên cao học và các giảng viên trẻ đam mê nghiên cứu khoa học.

 1. NỘI DUNG CỦA HỘI THẢO
 • Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng hóa học;
 • Kỹ thuật xúc tác và phản ứng;
 • Năng lượng tái tạo;
 • Kỹ thuật môi trường;
 • Hóa chất ứng dụng công nghiệp, nông nghiệp, dược phẩm và môi trường;
 • Khoa học và công nghệ vật liệu;
 • Vật liệu y sinh và tổng hợp hữu cơ;
 • Hóa học tính toán;
 • Hóa học xanh ứng dụng trong phân tích và môi trường.
 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Giảng viên, học viên cao học và NCS, sinh viên có đề tài NCKH cấp trường, sinh viên tham gia NCKH,    sinh viên làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp của Khoa Công nghệ Hóa học, Đại học công nghiệp TP.HCM.

 1. THÔNG TIN CHI TIẾT

4.1. Thời gian: Ngày 21/5/2021 (dự kiến), Hội trường E.4 và các phòng tiểu ban hội nghị.

4.2. Yêu cầu: Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp (gọi chung cho sinh viên làm đồ án hay báo cáo TN) phải gửi bài vào hệ thống easychair (https://easychair.org/account/signin?l=tUx68vlNHlKIDsSTlmd3zI#của Hội nghị khoa học trẻ, IUH lần 3 năm 2021 ở Tiểu ban Hóa-Sinh- Môi tường. Các bài tóm tắt sẽ được phân công phản biện, chỉnh sửa lại và gửi lại vào hệ thống. Các bài này được chấp nhận  sẽ online trên web của hội nghị và in trong sách kỷ yếu hội nghị.

4.3.  Thể lệ gửi bài: Sinh viên phải, đọc hướng dẫn gửi bài, đăng ký tài khoản và gửi bài vào website chung với hội nghị khoa học trẻ IUH, lần 3 năm 2021 ở địa chỉ: https://ysc2021.iuh.edu.vn/the-le-nop-bai/. Hạn cuối gửi bài:  tóm tắt: 15/04/2021.

4.4. Báo cáo oral: Ban tổ chức hội thảo khoa học của Khoa CNHH sẽ chọn ra 10-12 báo cáo để báo cáo trong phiên tiểu ban trong ngày diễn ra Hội nghị khoa học trẻ lần 3 của IUH. Báo cáo oral không làm poster và không báo cáo ở phiên Hội đồng chấm khóa luận TN.

4.5. Báo cáo poster: Các sinh viên làm khóa luận TN sẽ trình bày poster tại nhà F (trừ các báo cáo oral), khổ A1, được chấm điểm và cộng điểm tối đa (20% điểm chấm poster, hay 2/10 điểm vào cột điểm rubric trình bày poster). Sinh viên không báo cáo Poster sẽ nhận điểm 0 phần rubric poster.

 1. Tài trợ, ủng hộ và ban tổ chức hội thảo: Ban tổ chức Hội thảo kêu gọi sự ủng hộ và tài trợ của các tổ chức, các đơn vị, các doanh nghiệp và các cá nhân tài trợ, ủng hộ, giúp đỡ về vật chất để cho Hội thảo của Khoa Công nghệ Hóa học và Hội nghị Khoa học trẻ IUH, lần 3 năm 2021 thành công tốt đẹp. Ban tổ chức Hội thảo sẵn sàng tạo điều kiện để các công ty, các nhà sản xuất liên quan đến lĩnh vực hóa học được triển lãm và giới thiệu sản phẩm tại hội thảo, cũng như được quảng cáo bằng hình ảnh in trong cuốn Kỷ yếu của Hội thảo. Trưởng tiểu ban hội thảo: PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân, email: trannguyenminhan@iuh.edu.vn. Tiểu ban kỹ thuật phục vụ hội thảo: TS. Võ Thế Kỳ, TS. Cao Xuân Thắng, TS. Đoàn Văn Đạt, TS. Trần Thảo Quỳnh Ngân, TS. Bùi Thị Thu Thủy, ThS. Trần Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Hữu Trung, ThS. Trần Hoài Đức, ThS. Võ Thanh Hưởng, ThS. Đặng Thị Hồng Nhung và ThS. Nguyễn Minh Tiến.
Đơn vị liên kết