TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Hội nghị Hóa học quốc tế – Analytica Viet Nam 2021
02/10/2020

Kính gửi: Thầy Cô, đồng nghiệp, các bạn sinh viên

Hội nghị quốc tế Analytica 2021 sẽ diễn ra dự kiến từ ngày 14-15/04/2021 đây là hội nghị quốc tế có qui mô lớn về hóa học phân tích và ứng dụng. Đại học Công nghiệp đồng tại trợ cho hội nghị, Khoa Công nghệ Hóa học có GS.TS. Lê Văn Tán tham gia trong Hội đồng khoa học,  PSG.TS. Nguyễn Văn Cường trong ban tổ chức.

Kính mời Quí Thầy, Cô, các nhà nghiên cứu, các bạn học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên viết bài, tham gia hội thảo, báo cáo và chia sẻ cho các đồng nghiệp cùng tham gia. Chi tiết hội thảo xin tham khảo trong file đính kèm. 

Trân trọng kính chào!

Phó khoa Công nghệ Hóa học 

 

TS. Trần Nguyễn Minh Ân 

Tải về và Xem

 

Đơn vị liên kết