TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
2021 SUMMER INTERNSHIP SCHOLARSHIP at THAMMASAT UNIVERSITY, THAILAND
29/03/2021

Khoa khoa học và công nghệ trường Đại học THAMMASAT THAILAND và khoa Công nghệ Hóa học đã ký kết MOU về trao đổi sinh viên vào mùa hè hàng năm.

Các bạn sinh viên Đại học, học viên sau đại học và giảng viên đang theo học tại Khoa Công nghệ Hóa học-IUH có thể nộp hồ sơ cho học bồng mùa hè năm 2021.

APPLICATION DEADLINE: 31st August 2021

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết