ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo: V/v kiểm kê tài sản phòng thí nghiệm
02/01/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

 

 

THÔNG BÁO

V/v kiểm kê tài sản phòng thí nghiệm

 

Ngày 04 và 05 tháng 1 năm 2018 nhà trường sẽ tiến hành kiểm kê tài sản (bao gồm dụng cụ và thiết bị). Đề nghị các bạn sinh viên đang mượn dụng cụ + thiết bị của phòng thí nghiệm để làm đồ án, khóa luận và nghiên cứu khoa học lên trường 2 ngày trên để mở tủ cho nhà trường kiểm kê tài sản. Mỗi nhóm chỉ cần cử một bạn đại diện, đây là nhiệm vụ bắt buộc các bạn phải làm. Trường hợp các nhóm không lên kiểm kê tài sản sẽ chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Khoa.

 

TP.HCM, ngày 02 tháng 1 năm 2018

Trưởng khoa

đã ký

PGS.TS.Nguyễn Văn Cường

Đơn vị liên kết