ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2024
12/12/2023
 • Đối tượng: Các khóa còn thời hạn học tập sẽ nộp hồ sơ bình thường; riêng hệ đại học khóa 13 trở về trước sẽ làm hồ sơ xét tốt nghiệp trễ hạn.
 • Biểu mẫu về hồ sơ tốt nghiệp: Download tại đây
 • Thời gian nhận hồ sơ: đến 16h00 ngày 26/02/2024; nộp hồ sơ cho cô Nhung giáo vụ, tại văn phòng khoa Hóa F0.02 vào các ngày thứ hai đến thứ 6 hàng tuần từ 7h đến 16h30 (ngày lễ, thứ 7, CN không nhận hồ sơ) – Riêng từ ngày 22/2 đến 24/2 Khoa không nhận hồ sơ xét TN
 • Hồ sơ cần nộp gồm:
 1. Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu download hoặc mua tại tầng trệt nhà C);
 2. Bảng điểm: SV đăng ký in BĐ tại văn phòng khoa F0.02 trước 1 tuần nộp hồ sơ
 3. Giấy khai sinh (chấp nhận bản photo không cần sao y/công chứng)
 4. Biên nhận của TT ngoại ngữ, tin học: Khi SV nộp 2 chứng chỉ ngoại ngữ/tin học sẽ được cấp 2 biên nhận này => SV nộp 2 chứng chỉ trực tiếp cho TT ngoại ngữ và TT tin học; thời hạn nộp theo thông báo của 2 trung tâm này; không nộp chứng chỉ cho khoa Hóa. Khoa chỉ nhận 2 tờ biên nhận Sv đã nộp chứng chỉ để phục vụ cho công tác hậu kiểm
 5. 02 tấm hình 3×4 đối với hệ tín chỉ và 3 tấm đối với cao đẳng nghề (chụp hình theo quy định có ghi trong thông báo xét TN của trường: nền trắng, áo vest, rửa hình chuẩn visa)

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP XÉT TRỄ HẠN: Nộp 2 bộ hồ sơ gồm 1 bộ gốc, 1 bộ photo; đủ các giấy tờ sau:

 1. Đơn xin xét tốt nghiệp trễ hạn (theo mẫu): lưu ý đơn xét trễ hạn phải có chữ ký và dấu của Phường Xã nơi cư trú về việc xác nhận thân nhân không trốn NVQS, không vi phạm pháp luật từ thời gian ngưng học tại trường đến khi xét TN)
 2. Đơn viết tay, hoặc đơn đánh máy trình bày lý do bị xét trễ hạn
 3. Bảng điểm: SV đăng ký in BĐ tại văn phòng khoa F0.02 trước 1 tuần nộp
 4. Giấy khai sinh (chấp nhận bản photo không cần sao y/công chứng)
 5. Biên nhận của TT ngoại ngữ, tin học: Khi SV nộp 2 chứng chỉ ngoại ngữ/tin học sẽ được cấp 2 biên nhận này => SV nộp 2 chứng chỉ trực tiếp cho TT ngoại ngữ và TT tin học; thời hạn nộp theo thông báo của 2 trung tâm này; không nộp chứng chỉ cho khoa Hóa. Khoa chỉ nhận 2 tờ biên nhận Sv đã nộp chứng chỉ để phục vụ cho công tác hậu kiểm
 6. 02 tấm hình 3×4 theo quy định (có ghi trong thông báo xét TN)

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP LỚP NCHO9A: đã hết hạn học tập vào tháng 9/2022 (xem thời hạn học tại đây) và không được áp dụng gia hạn bổ sung chứng chỉ 3 năm như quy chế tín chỉ => nên sẽ không nộp hồ sơ xin xét tốt nghiệp kể từ đợt xét tháng 4/2023. Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Đào tạo để được hướng dẫn.

Sinh viên vui lòng nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đúng thời hạn và tuân theo các quy định khác có ghi trong thông báo => XEM TB TẠI ĐÂY

Đơn vị liên kết