TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 12/2022
29/09/2022
 • Đối tượng: Các khóa còn thời hạn xét tốt nghiệp
 • Biểu mẫu về hồ sơ tốt nghiệp: Download tại đây
 • Hồ sơ cần nộp gồm:
 1. Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu);
 2. Bảng điểm: SV đăng ký in BĐ tại văn phòng khoa F0.02 
 3. Giấy khai sinh (bản photo)
 4. Biên nhận của TT ngoại ngữ, tin học: Khi SV nộp chứng chỉ ngoại ngữ/tin học sẽ được cấp biên nhận này => SV nộp chứng chỉ trực tiếp cho TT ngoại ngữ và TT tin học; thời hạn nộp theo dõi thông báo của 2 trung tâm này; không nộp chứng chỉ cho khoa Hóa. Khoa chỉ nhận 2 tờ biên nhận Sv đã nộp chứng chỉ
 5. 02 tấm hình 3×4 theo quy định (có ghi trong thông báo xét TN)

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP XÉT TRỄ HẠN: Nộp 2 bộ hồ sơ gồm 1 bộ gốc, 1 bộ photo; các giấy tờ sau:

 1. Đơn xin xét tốt nghiệp trễ hạn (theo mẫu): lưu ý đơn xét trễ hạn phải có chữ ký và dấu của Phường Xã nơi cư trú về việc xác nhận thân nhân không trốn NVQS, không vi phạm pháp luật từ thời gian ngưng học tại trường đến khi xét TN)
 2. Đơn viết tay, hoặc đơn đánh máy trình bày lý do bị xét trễ hạn
 3. Bảng điểm: SV đăng ký in BĐ tại văn phòng khoa F0.02 
 4. Giấy khai sinh (bản photo)
 5. Biên nhận của TT ngoại ngữ, tin học: Khi SV nộp chứng chỉ ngoại ngữ/tin học sẽ được cấp biên nhận này => SV nộp chứng chỉ trực tiếp cho TT ngoại ngữ và TT tin học; thời hạn nộp theo dõi thông báo của 2 trung tâm này; không nộp chứng chỉ cho khoa Hóa. Khoa chỉ nhận 2 tờ biên nhận Sv đã nộp chứng chỉ
 6. 02 tấm hình 3×4 theo quy định (có ghi trong thông báo xét TN)
 • Thời gian nhận hồ sơ: đến 16h30 ngày 19/12/2022 tại văn phòng khoa Hóa F0.02 các ngày thứ hai đến thứ 6 hàng tuần từ 7h đến 16h30 (ngày lễ, thứ 7, CN nghỉ)

Sinh viên vui lòng nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đúng thời hạn và tuân theo các quy định khác có ghi trong thông báo => XEM TB TẠI ĐÂY

 

Đơn vị liên kết