TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đợt tốt nghiệp 1/2021
03/03/2021
  • Sinh viên phải làm khảo sát trước khi đến nhận : Link khảo sát
  • Sinh viên đem theo CMND khi đến nhận, người nhận thay phải có giấy ủy quyền (có công chứng)
  • Thời gian phát giấy CNTNTT: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, giờ làm việc hành chính tại phòng F1.10 (Riêng thứ sáu ngày 05/3 không phát do khoa có lịch họp cả ngày)
  • GCNTN tạm thời có thời hạn trong 6 tháng.
Đơn vị liên kết