ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Kết quả phúc khảo – HK1 (2023-2024)
26/01/2024
Họ tên SV Tên môn Mã LHP Điểm trước PK Điểm sau PK GV chấm PK
Lê Nguyễn Hữu Trung Hóa keo 420300347103 2.0 2.0 Thầy M.Ân
Nguyễn Thị Thanh Thương Các QTTB Cơ học 420300079502 1.0 1.0 Thầy Đức
Trần Tuấn Thịnh Các QTTB Cơ học 420300079502 2.25 2.25 Thầy Đức
Nguyễn Thành Tín
Hóa phân tích
422000385403 2.5 2.5 Cô Thúy
Hà Lê Duy Tiên Nhiệt động học 420300349906 2.5 2.5 Thầy H.Minh
Nguyễn Thị Thùy Trang PP phân tích sắc ký   2.5 2.5  Cô Thúy
Đơn vị liên kết