TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
DSSV khóa 15 làm KLTN theo hình thức Đồ án tốt nghiệp, năm học 2022-2023
07/01/2023
  • Các SV có tên trong danh sách làm Đồ án tốt nghiệp sẽ thực hiện 1 đề tài/SV; nếu trước đây làm đề tài nhóm, chung với các bạn làm theo hình thức Báo cáo tốt nghiệp vui lòng báo lại GVHD để kịp thời đổi tên đề tài.
  • GVHD sẽ gửi tên đề tài mới của SV làm Đồ án cho giáo vụ khoa; và SV không cần làm đơn đổi tên đề tài.
  • Thời gian thực hiện đổi tên đề tài cho SV làm Đồ án tốt nghiệp đến 16g30 ngày 13/1/2023

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết