TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 9.2022
26/09/2022

Các sinh viên vui lòng kiểm tra lại thông tin cá nhân (ngày sinh, nơi sinh) và danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt T9.2022

Phản hồi thông tin cho giáo vụ khoa trước ngày 28/9/2022. Sau thời gian trên khoa không giải quyết các trường hợp phát sinh.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết