TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách lớp ghép mở ở HK1 (2023-2024)
07/08/2023

Sinh viên đã đăng ký lớp ghép phải hoàn thành học phí trước ngày 11/8/2023

  • Đi học đầy đủ
  • Tham gia thi cuối kỳ và làm càc bài kiểm tra đầy đủ
  • GV sẽ cấm thi nếu SV không đi học ghép đủ các môn mà khoa đã ghi trong file đính kèm

Tải về và Xem

 

Đơn vị liên kết