ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Chương trình đào tạo ngành Dược học
07/07/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số …  ngày …tháng…năm… của Hiệu trưởng)

Tên chương trình: DƯỢC HỌC

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Ngành đào tạo: DƯỢC HỌC; Mã số: 7720201

 1. Mục tiêu

– Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo nhằm đào tạo nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học và công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế; đào tạo người học phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng nắm bắt tiến bộ khoa học và công nghệ, khả năng tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc; có tinh thần lập nghiệp, có ý thức phục vụ Nhân dân.

Chương trình đào tạo ngành Dược học theo định hướng ứng dụng có mục tiêu và nội dung theo hướng phát triển kết quả nghiên cứu cơ bản, ứng dụng các công nghệ, đưa các giải pháp, quy trình quản lý, thiết kế, kiểm nghiệm phục vụ nhu cầu của con người.

– Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo được thiết kế với mục tiêu đào tạo Dược sĩ có khả năng:

 • PEO1 – Phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức cơ bản, chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Dược học phù hợp với điều kiện thực tế; cập nhật kiến thức mới, hiện đại và hội nhập;
 • PEO2 – Tổ chức và điều hành các hoạt động chuyên môn về lĩnh vực Dược học: tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc; tổ chức quản lý – kinh tế dược; tổ chức sản xuất, phát triển thuốc; đảm bảo chất lượng và đăng ký thuốc; sản xuất nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe;
 • PEO3 – Làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết các vấn đề; tự thích nghi, tự định hướng cho bản thân và hướng dẫn người khác; giao tiếp chuyên môn và học tập suốt đời;
 • PEO4 – Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, ý thức phát triển cộng đồng, thái độ và tác phong chuyên nghiệp.
 1. Chuẩn đầu ra

Sinh viên tốt nghiệp ngành Dược học có khả năng:

 • ELO1 –Áp dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật; kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công việc trong các lĩnh vực Dược học;
 • ELO2 – Áp dụng các kiến thức y học, dược học cơ sở, y tế công cộng và dược học trong quản lý, sản xuất, cung ứng, bảo quản, hướng dẫn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sứ khỏe;
 • ELO3 – Áp dụng các kiến thức thực tế, lý thuyết chuyên môn theo định hướng chuyên ngành: quản lý cung ứng thuốc và sử dụng thuốc; sản xuất dược phẩm và kiểm tra chất lượng thuốc;
 • ELO4 – Thực hiện được công đoạn sản xuất, bào chế và phát triển thuốc;
 • ELO5 – Kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc và thực hiện đăng ký thuốc;
 • ELO6 – Tổ chức và điều hành các hoạt động lập kế hoạch, cung ứng, tồn trữ và quản lý thuốc tại bệnh viện, nhà thuốc, cơ sở y tế, công ty sản xuất dược phẩm theo đúng quy định của pháp luật, các hướng dẫn thực hành nhà thuốc, đảm bảo tính hiệu quả, an toàn và kinh tế;
 • ELO7 – Tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện, nhà thuốc, cơ sở y tế và cộng đồng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dược lâm sàng, tối ưu hóa phác đồ điều trị, đảm bảo tính an toàn và kinh tế;
 • ELO8 – Hoạt động và cộng tác trong một tập thể đa ngành;
 • ELO9 – Giao tiếp chuyên môn hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng;
 • ELO10 – Cập nhật kiến thức để hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật, hội nhập và học tập suốt đời;
 • ELO11 – Thể hiện ý thức, trách nhiệm, các giá trị đạo đức nghề nghiệp;

Bảng 1. Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra (ELOs) và mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs)

Chuẩn đầu ra Mục tiêu
PEO1 PEO2 PEO3 PEO4
ELO1 x
ELO2 x
ELO3 x
ELO4 x x x
ELO5 x x x
ELO6 x x x
ELO7 x x x
ELO8 x
ELO9 x
ELO10 x
ELO11 x

 

Bảng 2. Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra (ELOs) và khung năng lực Quốc gia

Chuẩn đầu ra Khung trình độ Quốc gia bậc 6
KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 TCTN1 TCTN2 TCTN3 TCTN4
ELO1 x x
ELO2 x x
ELO3 x
ELO4 x
ELO5 x
ELO6 x x x
ELO7 x
ELO8 x x x
ELO9 x x x
ELO10 x x x
ELO11 x x

 

 1. Vị trí việc làm

Sinh viên tốt nghiệp ngành dược học có khả năng làm việc tại các vị trí công việc sau:

 • Tham gia hoạt động sản xuất và bào chế thuốc tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy sản xuất thuốc, vật tư y tế, mỹ phẩm;
 • Thực hiện công tác kiểm nghiệm, kiểm tra, đảm bảo chất lượng thuốc và đăng ký thuốc tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy sản xuất thuốc;
 • Cung ứng và hướng dẫn sử dụng thuốc tại bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh;
 • Hướng dẫn sử dụng thuốc thông thường chữa một số bệnh thường gặp trong cộng đồng
 • Tham gia vào việc đảm bảo chất lượng thuốc, cung ứng thuốc, vật tư y tế và mỹ phẩm; thực hiện các văn bản pháp quy về dược;
 • Tham gia lập, điều hành, triển khai kế hoạch về dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và các hoạt động chuyên môn về dược;
 • Tham gia nghiên cứu khoa học và giảng dạy về dược phẩm trong các cơ sở đào tạo, trường đại học, các viện nghiên cứu;
 • Kinh doanh dược phẩm tại các cơ sở bán lẻ và công ty sản xuất, xuất nhập khẩu dược phẩm;
 • Tham gia học tập theo các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II… tại các cơ sở đào tạo Dược.
 1. Khối lượng kiến thức toàn khoá

– Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo                   : 155TC

(không tính Giáo dục thể chất (4TC), Giáo dục Quốc phòng và An ninh (8TC), Tiếng Anh 1 (3TC), Tiếng Anh 2 (3TC))

Khối kiến thức giáo dục đại cương                           : 28TC

+ Bắt buộc                                                                     : 25TC

+ Tự chọn                                                                      : 3TC

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                   : 114TC

– Khối kiến thức cơ sở ngành                                        : 46TC

+ Bắt buộc                                                                     : 44TC

+ Tự chọn                                                                      : 2TC

– Khối kiến thức ngành                                                   : 54TC

+ Bắt buộc                                                                     : 52TC

+ Tự chọn                                                                      : 2TC

– Khối kiến thức chuyên ngành                                      : 14TC

+ Bắt buộc                                                                     : 0TC

+ Tự chọn                                                                      : 14TC

Khối kiến thức tốt nghiệp                                           : 13TC

– Số tín chỉ thực hành: 52TC; 33,5%      Số tín chỉ lý thuyết: 103TC; 66,5%

 1. Đối tượng tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp PTTH và được xét tuyển theo quy định hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

6.1. Quy trình đào tạo

 • Thời gian đào tạo: 5 năm
 • Hình thức đào tạo: chính quy.

6.2. Điều kiện tốt nghiệp

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;
 • Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất;
 • Có chứng chỉ tiếng Anh (hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo quy định ở khung năng lực ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 • Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
 1. 7. Cách thức đánh giá

Theo quy chế đào tạo học chế tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui chế đào tạo của Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. 9. Hướng dẫn thực hiện

Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:

9.1. Đối với các đơn vị đào tạo

 • Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.
 • Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.
 • Chuẩn bị kĩ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng kí các học phần.
 • Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.
 • Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.

9.2. Đối với giảng viên

 • Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.
 • Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.
 • Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp giảng dạy; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại xưởng, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.

9.3. Kiểm tra, đánh giá

 • Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà.
 • Phải tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá học phần để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giảng viên phải thực hiện đúng quy chế của học chế tín chỉ.
 • Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.

9.4. Đối với sinh viên

 • Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.
 • Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.
 • Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.
 • Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar.
 • Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.
 • Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.
 
Đơn vị liên kết