ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Giới thiệu Bộ môn Máy và thiết bị hóa học
30/10/2022

Bộ môn Máy và Thiết Bị Hóa Học trực thuộc Khoa Công nghệ Hóa học tiền thân là Trung Tâm Máy và Thiết Bị Hóa Học được thành lập từ 2008 đặt tại lầu 3 nhà F Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo Kỹ sư Công nghệ Hóa học nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận với thực tiễn trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm trong lĩnh vực hóa học nói chung, tạo ra sản phẩm có giá trị vật chất và tinh thần phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của ngành Công Thương và của đất nước. Bộ môn phụ trách các môn học cơ sở chuyên ngành Công nghệ Hóa học là phần cung cấp những kiến thức, kỹ năng đặc trưng của kỹ sư Công nghệ hóa học, cụ thể đào tạo kỹ sư có khả năng:

– Hiểu biết sâu rộng về các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất, phương pháp làm việc khoa học, khả năng thích ứng cao và có năng lực sáng tạo trong nghiên cứu các quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất, thực phẩm, sinh học và môi trường để phục vụ tốt trong những lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

– Tính toán hệ, thiết kế hệ thống quy trình công nghệ sản xuất cũng như vận hành các thiết bị và điều khiển quy trình công nghệ trong các lĩnh vực công nghiệp hoá chất, dầu khí, thực phẩm, sinh học và môi trường

– Tư duy,  chuyển qui mô thiết bị, năng lực quản lý các loại thiết bị và hệ thống thiết bị trong công nghiệp hoá chất, hoá dầu, thực phẩm và xử lý môi trường công nghiệp một cách an toàn.

 
Đơn vị liên kết