ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Số hóa trong dạng dạy trực tuyến- Một hướng tiếp cận GD lấy người học làm trung tâm- Khoa CNHH
21/09/2021

Kính gửi: Quí Thầy- Cô 

Bộ môn Phân tích đã tiến hành dự giờ môn học theo hình thức trực tuyến để chuẩn bị tốt cho triển khai thực hành ở PTN.

Giảng viên giảng dạy: TS. Đỗ Thị Long -Môn học: TN  phân tích môi trường – thực phẩm. 

Thành phần: LĐK: Trần Nguyễn Minh Ân; Chủ nhiệm bộ môn: Trần Hoài Đức, Nguyễn Quốc Thắng và GV:  Lê Hoài Ân,  Nguyễn Thị Cẩm Thạch, Nguyễn Thị Mai Thơ, Nguyễn Thị Nhật Thắng, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hồ Văn Tài, Nguyễn Văn Trọng.

Một số đánh giá chung

1. GV đã chuẩn bị cho buổi dạy rất tốt về phương pháp giảng dạy, nội dung giảng dạy, ưu điểm nổi bật là sử dụng minh họa  thiết bị đa dạng phong phú đáp ứng chuẩn đầu ra học phần,  rất đáng biểu dương. Sinh viên rất hoạt động, không có thời gian dừng.

2.  Giảng viên đã vận dụng đa dạng các hình thức giảng dạy: Thuyết trình có minh họa, video, làm việc nhóm và thảo luận. 

Một số vấn đề rút kinh nghiệm (Vấn đề phụ):

  • GV yêu cầu sinh viên mở camera khi trả lời câu hỏi.
  • Khi nhóm nhóm sinh viên trình bày clip dài quá, làm mất tập trung thì GV nên cho chiếu từng đoạn và trao đổi với sinh viên để tránh loãng kiến thức hoặc kỹ năng.
  • Nên đặt câu hỏi định hướng trước khi chiếu clip, để sinh viên tập trung xem.

Đường link bài giảng tham khảo bài giảng của giảng viên: 

https://drive.google.com/file/d/1G8JivAek64bTpBFLiaWlj1jsvk7UBxz3/view?usp=sharing       

Môt số hình ảnh từ buổi giảng dạy:

 

 

 

 

 
Đơn vị liên kết