ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Phòng thí nghiệm, thiết bị phân tích
27/03/2017

Bộ môn kỹ thuật phân tích có hệ thống các phòng thí nghiệm như: Phòng thiết bị phân tích hiện đại, PTN Hóa phân tích, PTN Phân tích công nghiệp, Phòng thí nghiệm chuyên ngành

Chuyên ngành Kỹ thuật phân tích được trang bị các thiết bị hiện đại như: GC/MS, GC/FID, HPLC/DAD, IC, IR, UV-Vis, Karl fischer, bộ phá mẫu kjeldahl…v.v:

Hệ GC/MS

GC/FID autosampler

UV-Vis 

HPLC/DAD

IR

Hệ thống phân tích đạm kjeldahl

Máy phân tích nhanh đạm

Hệ thống chưng cất soxhlet

 
Đơn vị liên kết