ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Biểu mẫu khóa luận tốt nghiệp – Áp dụng từ 17/12/2020
28/05/2020

Khoa Công nghệ hóa học quy định biểu mẫu cho cuốn báo cáo Khóa luận tốt nghiệp

  • Áp dụng: cho năm học 2020-2021 trở về sau (cho đến khi có bản cập nhật mới)
  • Đối tượng: Các lớp ĐH chính quy, ĐH liên thông
  • Trang bìa, nhiệm vụ khóa luận, nội dung báo cáo nếu không làm đúng theo quy định sẽ bị trả về cho đến khi làm giống như biểu mẫu.
  •  Giảng viên và sinh viên lưu ý: chỉnh canh lề của trang, format dạng chữ, kiểu chữ, kích thước chữ theo đúng quy định của khoa

Quy định biểu mẫu: xem file đính kèm.

TRANG-BIA_REVISED_17122020

NHIEM-VU-KHOA-LUAN_REVISED

NOIDUNG.2020_revised_1712020

FILE-HUONG-DAN_REVISED_17122020

 

 

 

 
Đơn vị liên kết