TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Danh sách sinh viên đăng ký chuyên ngành Kỹ thuật Hoá phân tích Khoá 18
02/08/2023

   Trên cơ sở kết quả đăng ký chuyên ngành Kỹ thuật Hoá phân của các Bạn sinh viên Khoá 18 (niên khoá 2022 – 2027), Khoa Công nghệ Hoá học đã tổng hợp, thống kê và gửi đến các Bạn sinh viên kết quả đăng ký (tập tin đính kèm). Các Bạn kiểm tra danh sách, nếu có trường hợp nào cần bổ sung, cập nhật hoặc điều chỉnh thì liên hệ trực tiếp với Thầy Trung (phòng F1.10) để được giải quyết trước 16:00 ngày 06/08/2023.

  Xin chân thành cám ơn Các bạn.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết