ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Semiar vật liệu y sinh và pin nhiên liệu
23/11/2023

Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2023, GS. Ognjen S. Mijanic là GS đại học Houson Hoa kỳ đồng thời là giáo sư thính giảng tại khoa Công nghệ Hóa học đã có bài giảng, vật liệu vòng cyclobenzoine ứng dụng trong môi trường, y sinh và pin nhiên liệu cho học viên cao học, NCS và học viên sau đại học ở Khoa Công nghệ Hóa học-ĐHCN TP.HCM. Bài trình bày của GS về vấn đề tổng hợp vật liệu dựa trên khung benzoin đóng vòng, chuyển đổi nhóm chức để ứng dụng dẫn truyền thuốc, vật liệu ứng dụng  trong hấp phụ methane và ứng dụng trong pin Lithium. Năm 2023-2024, GS hiện là GS thính giảng tại Khoa Công nghệ Hóa học đại học Công nghiệp TP.HCM, làm nghiên cứu công bố khoa học chung, giảng dạy và hướng dẫn học viên sau đại học của Khoa Công nghệ Hóa học. Vật liệu vòng dựa trên khung benzoin mở ra hướng mới trong pin nhiên liệu, hấp phụ khí và dẫn truyền thuốc. GS đã công bố hơn 80 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín, trình bày báo cáo ở hơn 100 đại học trong trên thế giới.

 

Giáo sư Ognjen S. MilJanic (Houston University-USA) – GS thính giảng Khoa Công nghệ Hóa học, 2023-2024

Thông tin tham dự hội thảo:

Tải về và Xem

Cyclobenzoins-Bridging the Extrinsic and Intrinsic Porosity-Prof Ognjen S Miljanic

 
Đơn vị liên kết