ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Cơ cấu nhân sự
13/03/2017

Khoa Công nghệ Hóa học được thành lập theo Quyết định số 2206/QĐ-ĐHCN ngày 01/06/2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM. Thành phần Ban chủ nhiệm và bộ môn khoa Công nghệ hóa học hiện nay gồm có:

 

Trưởng khoa
PGS.TS Nguyễn Văn Cường
Email: nvc@iuh.edu.vn

Phó Trưởng khoa
ThS. Nguyễn Hữu Trung
Email: nguyenhuutrung@iuh.edu.vn

Phó Trưởng khoa
TS. Trần Nguyễn Minh Ân
Email: trannguyenminhan@iuh.edu.vn

Trưởng bộ môn Cơ sở
TS. Đoàn Văn Đạt
Email: doanvandat@iuh.edu.vn

Trưởng bộ môn Máy và Quá trình Thiết bị
ThS. Trần Hoài Đức
Email: tranhoaiduc@iuh.edu.vn

Trưởng bộ môn Công nghệ Hóa học-Vật liệu
TS. Phạm Thị Hồng Phượng

Email: phamthihongphuong@iuh.edu.vn

Trưởng bộ môn Hóa dầu
TS. Đỗ Quý Diễm
Email: doquydiem@iuh.edu.vn

Trưởng bộ môn Hóa phân tích
TS. Nguyễn Quốc Thắng
Email: nguyenquocthang@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết