TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo tuyển dụng Công ty NISSEI ELECTRIC VIETNAM
03/11/2020

Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam – Công ty điện tử của Nhật ở Thủ Đức. Vị trí Giám sát hiện trường sản xuất (không yêu cầu kinh nghiệm).

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết