TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông tin học bổng NCS tại Hàn Quốc
25/02/2019

Trường Đại học Quốc gia Pusan cấp học bổng tiến sỹ cho sinh viên Khoa Công nghệ Hóa học. Thông tin cụ thể:

  1. Support full tuition fee and living cost in Korea.
  2. Thông tin liên hệ: Khoa Công nghệ Hóa học email fce@iuh.edu.vn

Hoặc Young-Rae Cho [Prof. Dr.]
Division of Materials Science and Engineering
Pusan National University. Korea
E-Mail: yescho@pusan.ac.kr<mailto:yescho@pusan.ac.kr>

 

Trân trọng

Đơn vị liên kết