TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo v/v giải quyết học vụ và tiếp SV trong thời gian thực hiện chỉ thị 15, 16 của Chính Phủ
31/05/2021
Thực hiện theo chỉ thị 15, 16 của Chính Phủ, Khoa xin thông báo ngưng tiếp sinh viên đến trường, kể từ thứ 2 ngày 31/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.
  • Các SV có việc cần giải quyết về học vụ, vui lòng nhắn tin cho giáo vụ qua messenger để được hướng dẫn và giải đáp; hoặc gọi qua 2 số hotline như sau:
  1. Trưởng khoa Nguyễn Văn Cường: 0985778692
  2. Giáo vụ Đặng Thị Hồng Nhung: 0909911539
  3. Email: fce@iuh.edu.vn
  • PTN của khoa cũng ngừng tiếp sinh viên vào làm đồ án, nghiên cứu khoa học… Trường hợp đặc biệt phải có sự cho phép của Trưởng khoa.
  • Các cựu sinh viên lấy bằng TN hay bảng điểm trong thời gian này: phải đợi đến khi có thông báo tiếp SV trở lại thì mới được vào trường để lấy.
  • Các kế hoạch về học tập, thi cử, báo cáo KLTN vẫn theo kế hoạch online.
  • Khoa sẽ thông tin và cập nhật liên tục tại group và web của khoa
=====================
Các sinh viên nếu muốn huỷ hay đăng ký môn học, vui lòng đăng ký qua link ggdr: Link đăng ký giải quyết học vụ
Tuỳ tình hình đăng ký môn học mà khoa sẽ quyết định có huỷ hay đăng ký môn học cho các em được hay không.
 
Đơn vị liên kết