TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
THÔNG BÁO SỐ 5-HỘI THẢO HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG 2020, CHƯƠNG TRÌNH, POSTER, BÀI TOÀN VĂN, MẪU ĐĂNG KÝ BÁO CÁO ORAL
07/05/2020

Kính gửi: Các nhà Khoa học, Giảng viên, Sinh viên, cựu sinh viên và Doanh nghiệp.

Khoa Công nghệ Hóa học thông báo mới nhất về Hội thảo hóa học ứng dụng năm 2020 và báo cáo tốt nghiệp, diễn ra trong ngày 24-25/07/2020.

  • Ngày 24/07:Hội thảo Hóa học  ứng dụng;
  • Ngày 25/07: Báo cáo đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên;
  • Địa điểm: Hội trường E.4, E.3.2, Phòng NC.03 và Nhà văn hóa sinh viên IUH.

Khoa Công nghệ Hóa học trân trọng kính mời các nhà Khoa học, Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học(FCE)-IUH, Giảng viên các trường Đại học, các Nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu, Cựu sinh viên, Học viên cao học, Kỹ thuật viên và Các nhà quản lý doanh nghiệp  tham gia để hội thảo năm 2020 thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

 

Tải về và Xem

 

 

Đơn vị liên kết