TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Kế hoạch và mẫu báo cáo giữa kỳ Khóa luận tốt nghiệp, ĐH khóa 10 và CDHO17AKS
02/02/2018

Khoa Công nghệ Hóa học thông báo đến các bạn sinh viên lớp CDHO17AKS  và sinh viên Đại học Khóa 10 đang thực hiện môn Khóa luận tốt nghiệp về “Hội thảo chuyên đề báo cáo giữa kỳ kết quả nghiên cứu đề tài tốt nghiệp”

  • Sinh viên sẽ trình bày tóm tắt kết quả, tiến độ thực hiện và kiến nghị nghiên cứu của mình cho Thầy, Cô, doanh nghiệp và các bạn sinh viên quan tâm.
  • Hội đồng hướng dẫn, Thầy, Cô, doanh nghiệp sẽ trao đổi, góp ý cho báo cáo của sinh viên để hoàn thành kế hoạch đề tài nghiên cứu tốt hơn.

Các biểu mẫu: BÁO CÁO GIỮA KỲ  |  POSTER CHO KOSEN

  • Nội dung thông báo như sau: 

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết