TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Tập huấn và Kế hoạch tổ chức giải Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka cấp Trường năm 2018
14/04/2018

Phòng QLKH & HTQT trân trọng thông báo Lịch Tập huấn cho SV và GV hướng dẫn tham gia Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka cấp Trường năm 2018  như sau:

–        Nội dung: Phổ biến kế hoạch Tổ chức và cách viết hồ sơ + báo cáo đề tài NCKH tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka cấp Trường 2018.

–        Chủ trì: PGS.TS. Bùi Trung Thành.

–        Đối tượng tham gia: 

    + Sinh viên và giảng viên hướng dẫn tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka cấp Trường 2018.

     + Các giảng viên và sinh viên quan tâm khác: 

–        Thời gian: 14h00 ngày 27/04/2018 (Thứ sáu.

–        Địa điểm: Phòng họp E 3.2 (trực tuyến đến các Phân hiệu và Cơ sở).

http://khoahocquocte.iuh.edu.vn/detail@150-211-Trien-khai-Giai-thuong-Sinh-vien-NCKH-Eureka-cap-Truong-nam-2018.html

Đơn vị liên kết