TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Kế hoạch giải thưởng Eureka cấp trường 2018 và Thanh niên tiên tiến
15/08/2018
– Giải thưởng Euréka năm 2018
  + Gia hạn nộp hồ sơ giải thưởng 24/08/2018
  + Nộp phiếu đăng ký và 04 bản báo cáo đề tài theo mẫu quy định
  + Địa điểm: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (Tầng 3 nhà E)
  + Đề nghị các đơn vị quan tâm đến hoạt động NCKH của sinh viên, xét chọn ít nhất 04 đề tài tham gia
– Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác
  + Đối tượng: Giảng viên trẻ dưới 35 và sinh viên
     Chú ý các Hạng mục đề xuất và tiêu chuẩn tương ứng
  + Thời gian: 30/08/2018 (Nộp bản giấy, bản file mềm và các minh chứng kèm theo)
  + Địa điểm: Văn phòng Đoàn trường ; Email: doantn@iuh.edu.vn
Đơn vị liên kết